اوقات شرعی
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۳۶:۵۶
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۳۸
اذان ظهر
۱۱:۵۴:۰۴
غروب آفتاب
۱۷:۴۴:۴۶
اذان مغرب
۱۸:۰۱:۵۱